Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλιάτου της Επαρχίας Λευκωσίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Κυριάκος Φοίβου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99693820
   
Ονοματεπώνυμο : Αναστάσης Ανδρέου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99433906
   
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Αργυρίδης
   
Ονοματεπώνυμο : Μιχαλάκης Αχιλλέως
   
Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Στρατουράς