ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΙΑΤΟΥ
2781, Ξυλιάτος, Λευκωσία
Τηλ: 22852400
Φαξ: 22852650
E-mail: info@xyliatos.org