Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλιάτου επιδιώκοντας την ανάπτυξη της κοινότητας και συνάμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, έχει προβεί στη εκτέλεση, τον προγραμματισμό αρκετών έργων υποδομής και εξωραϊσμού. 

Μάρτιος, 2015
Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλιάτου.